Crkve

Mokra Gora je jedno od retkih sela koje u svom ataru ima dve crkve. Jedna se nalazi u zaseoku Kršanje, a druga u samom centru sela. Prvu su Turci tri puta spaljivali a Mokrogorci je uporno dizali iz pepela. Po predanju crkva Svetog Vaznesenja sagrađena je krajem 17. veka, pre velike seobe Srba na veoma skrovitom mestu kraj reke Belog Rzava opkoljena sa obe strane visokim stenama. Posle tri spaljivanja crkve u Kršanju, narod ovog sela 1892. godine podiže crkvu od kamena koja i danas postoji. Jednostavne arhitekture, jednobrodna sa polukružnom apsidom od sige, pravougaone osnove, ova crkva u Kršanju pripada tipu manjih seokih crkava. U njoj se nalazi vredni ikonostas izrađen 1849. godine i uz njega ikone Isusa Hrista velikog arhijereja na prestolu i ikona Bogorodice sa Hristom na prestolu, slikane iste godine.

mokra gora (4)

Crkva Svetog proroka Ilije u centru sela podignuta je 1945., izgrađena je u obliku lađe kao kopija kršćanske crkve osim što je od obrađenih brvana, a ne od kamena. Građena od drveta tipičnog građevinskog materijala za ovaj kraj, a sa uređenim prostorom porte i parohijskim domom ova crkva upotpunjava ambijentalne vrednosti sela.

Oba crkvena zdanja vredan su spomenik lokalne istorije kroz koji se ogleda duh stanovništva i kulturni identitet Mokre Gore.