Avantura Balkana – dotakni prirodu – planina Tara

Avantura Balkana – dotakni prirodu – planina Tara

Danas je u Mokroj Gori održana svečana promocija novog turističkog promotivnog spota „Avantura Balkana – dotakni prirodu – planina Tara.“ Partneri na projektu izrade turističkog promotivnog spota „Avantura Balkana – dotakni prirodu – planina Tara“ su Turistička organizacija Užica i NP Tara. Izrada promotivnog spota je podržana u okviru Projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“ koji sprovodi SWG u partnerstvu sa GIZ-om. Produkcija i montaža turističkog promotivnog spota „Avantura Balkana – dotakni prirodu – planina Tara“ – Agencija za posredovanje u umetnosti INAT – Užice.

TO Užica je osnovana i posvećena promociji i razvoju planova u skladu sa međunarodnim standardima, kroz primenu svih dokumenata. Ključna vrednost koja leži u osnovi vizije razvoja turizma u gradu Užicu, je ta da turizam treba da se koristi za doprinos stanovništvu u smislu porasta životnog standarda i lične potrošnje, ukupne ekonomije kroz rast prodaje, profitabilnosti i razvoja kapaciteta grada povećanje nivoa ukupnog blagostanja građana, smanjenje trenutne visoke stope nezaposlenosti i povećanje prihoda lokalnih opština. Cilj je predstaviti Grad kao novu, inovativnu i raznovrsnu turističku destinaciju u pogledu konkurentnosti, što je rezultiralo potrebom da se fokusira na sadržaje i inicijative u turizmu koji će grad Užice razlikovati od konkurenata.

Produkcija, montaža i promocija turističkog promotivnog spota Avantura Balkana-dotakni prirodu – planina Tara, ima za cilj umrežavanje i povezivanje relevantnih činilaca turističke privrede. Digitalna promocija različitih vidova turizma, sa svojim sadržajima i inicijativama čine je različitom od konkurencije i jedan su od pravaca razvoja turizma na teritoriji grada Užica. Digitalnom promocijom zaštićenih područja, kroz turistički proizvod specijalnih interesa uspostavlja se veza s vrednostima podneblja i ljudi koji stvaraju turističku ponudu u najširem smislu reči. Povezivanje prirodnih vrednosti, turističkih atrakcija i nosioca turističke privrede u jedinstven integrisani proizvod, odgovara potrebama turističkog tržišta. Planski pristup promociji turističke ponude u izvesnoj meri doprinosi rastućem trendu turističkog prometa pa je, u sladu sa tim, neophodno obezbediti kontinuitet u promociji turističkih atrakcija i adekvatnim marketinškim pristupom doprineti održivosti trenda rasta turističkog prometa. Realizacijom ovog projekta postiže se bolja informisanost turista, podizanje kvaliteta usluge radi povećanja konkurentnosti lokalnih turističkih proizvoda, obimniji razvoj lokalnog turističkog prometa, povećanje zainteresovanosti korisnika za turističke usluge kao i povećanje poseta turističkim lokalitetima turističkog prostora grada Užica.