Javni oglas

Javni oglas za davanje u zakup stvari u javnoj svojini dva privremena objekta – kućice na lokaciji „Plaža“ kao i jednog privremenog objekta kućica – info punkt na lokaciji „Velika brana“

Oglas će biti otvoren 8 dana počev od 21.05.2021 .godine koji je dan objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Preuzmite Javni oglas ovde