Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače

Republički zavod za statistiku objavlјuje javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine.

Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača da u periodu od 22. jula do 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda: stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.


Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:
► državlјanstvo Republike Srbije;
► prebivalište ili prijavlјeno boravište u Republici Srbiji;
► najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
► stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
► da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:
► poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
► mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.


Detalјnije informacije o zadacima popisivača i proceduri za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda.