Poštanska marka povodom 75 godina Užičke republike

Povodom jubileja 75 godina Užičke republike Pošta Srbije je danas pustila u opticaj poštansku marku “Užička republika” u tiražu od 25.000 primeraka.

Narodni muzej Užice je ranije sklopio ugovor sa JP Pošta Srbije da se u okviru filatelističke izdavačke delatnosti pojavi poštanska marka “Užička republika” 23. septembra ove godine.

Užička republika je bila prva slobodna partizanska teritorija u porobljenoj Evropi koja je trajala 67 dana. Počela je 24. septembra 1941. godine oslobođenjem Užica i trajala do 29. novembra i bitke na Kadinjači.