Predlog Plana upravljanja Spomenika prirode „POTPEĆKA PEĆINA“

Obaveštenje o Javnom uvidu u Predlog Plana upravljanja Spomenika prirode „POTPEĆKA PEĆINA“ za period 2021–2030. godine

У складу са чланом 54. Закона о заштити природе (“Службени гласник РС” 36/09, 88/10, 91/2010 – испр. 14/2016 и 95/2018 – др. закон) Туристичка организација Ужица оглашава:

ЈАВНИ УВИД

ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА“

2021–2030. год.

  1. ЈАВНИ УВИД Предлог Плана управљања Споменика природе „ПОТПЕЋКА ПЕЋИНА“ за период 2021–2030. године одржаће се у трајању од 30 дана од 01.03.2021. до 30.03.2021.

Од 11.03.2004. године Потпећка пећина је Одлуком бр. 633-1/03 Скупштине општине Ужице поверена на старање ЈУ Туристичкој организацији Ужица која врши пословање управљања. ЈУ Туристичка организације Ужица је израдила и ставља на јавни увид предлог Плана управљања Споменик природе „Потпећка пећина“ за период од 2021. до 2030.године, сходно одредбама члана 51 – 54. Закона о заштити природе Србије.
Предлог Плана управљања биће изложен и доступан на увид сваког радног дана од 9 – 14 часова у просторијама ЈУ Туристичке организације Ужица, Трг партизана 10, 31000 Ужице. Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида закључно са 30.03.2021. године доставити ЈУ Туристичка организација Ужица, у писаној форми питања, предлоге и примедбе на предлог Плана управљања на e-mail: toursoffice@mts.rs