Unapređenje prezentacije hrane i pića u objektima seoskih turističkih domaćinstava

U Seoskom turističkom domaćinstvu “Šebovina” u toku je kuvarska radionica “Unapređenje prezentacije hrane i pića u objektima seoskih turističkih domaćinstava” u organizaciji Swg Secretariat GIZ North Macedonia i Explore Balkans uz podršku Turističke Organizacije Užica.