Obnavljanje gradskih česmi

U proteklom periodu o užičkim česmama se nije vodilo računa pa su neke od njih pretrpele različita oštećenja. Na inicijativu profesora Milorada Iskrina koji je i autor knjige Česme užičke i predstavnika grada učenici i profesori Umetničke škole počeli su sa obnavljanjem natpisa na pet gradskih česmi.Prvo se natpisi obnavljaju na česmi na Slanuši, Rakijskoj pijaci, česmi kod Malog parka, kod crkve i na Ružića česmi u Velikom parku.

Obnavljanje česmi je i povodom Dana grada a naša želja je da nastavimo i sa njihovom konzervacijom. Za đake je značajno jer upoznaju svoj grad, ali i što su česme stare 120 godina pa nam je cilj da ih sačuvamo zbog istorijske i kulturne vrednosti, rekla je Jelena Guskić Petrović, profesorka stručnih predmeta u Umetničkoj školi.

Na česmi Trgovinsko-zanatskog esnafa na Slanuši kroz praktičan rad učenici treće godine smer konzervator kulturnih dobara su obnovili natpis a pre toga su uradili i njeno čišćenje. A na česmi na Rakijskoj pijaci radi druga grupa učenika četvrte godine sa profesorkom Milenom Vermezović.

Učenica Jelena Janjić kaže da joj puno znači ovaj rad jer će sačuvati jedno kulturno dobro grada.I raduje se budućem radu na obnovi i drugih česmi.

A Tamara Leković dodaje da su presrećni što ovo rade za grad i za građane. Na ovoj česmi smo radili dve nedelje i sada ona sa obnovljenim natpisom drugačije izgleda, a i naučili smo nešto novo.

Česma Trgovinsko-zanatlijskog esnafa podignuta je 1896.godine, a od 1984.godine nalazi se na Slanuši u prostoru malog skvera.