Upitnik o kulturnim potrebama građana i kulturnoj ponudi Grada Užica

U cilju izrade Strategije razvoja kulture Grada Užica 2024-2029. godina, koju realizuje Grad Užice u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka, molimo Vas da popunite upitnik vezan za potrebu i stavove građana Užica o kulturnom životu u lokalnoj zajednici.

Upitnik je namenjen građanima Užica starijim od 15 godina.

Anketa je anonimna, koristiće se kao statistički podatak u procesu izrade Strateškog plana i neće se koristiti u druge svrhe.

Pred Vama se nalazi upitnik od 32 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa. Upitnik je dostupan na sledećem linku https://forms.gle/gMDmapAf48L56SpB9